fbpx

Tärkeitä lukuja vuodelle 2014

Osakaslainasta on perittävä peruskoron suuruista korkoa, jos lainasta ei ole tuloverolain 53a §:n mukaisesti luettu osakkaana olevan luonnollisen henkilön pääomatuloksi.2. Elinkeinotoiminnasta johtuneena ei pidetä sitä osaa koroista, joka vastaa yksityisottojen johdosta syntynyttä Lue lisää