fbpx

Sosiaalivakuutusmaksut & luontoisedut 2015

Sosiaalivakuutusmaksut (prosenttia palkasta) Sosiaaliturvamaksu 2.08 Työttömyysvakuutusmaksu Työnantaja: – palkat 1 990 500 asti 0.80 – 1 990 500 ylittävästä 3.15 Työntekijä: 0.65 TyEL yhteensä, keskimäärin 24.70 työnantaja 18.00 työntekijä, alle 53 vuotta 5.70 työntekijä 53 vuotta … Lue lisää

Palkan sivukulut 2015

Sotu-maksuprosentit Sotu-maksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista 2,08 % TyEL 1) Sopimustyönantaja: alle 53 v / yli 53 v Työnantajan osuus keskimäärin ilman hyvityksiä ja alennuksia 18,5 % Arvioidut keskimääräiset hyvitykset ja alennukset 0,50 % työntekijän osuus 5,70 % / 7,20 % Yhteensä keskimäärin* 24,00 … Lue lisää

Matkakustannus-korvaukset 2015

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannus-korvauksista vuonna 2015 Kilometrikorvaukset Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:   Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä Auto 44 senttiä kilometriltä, jota korotetaan 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä 21 senttiä … Lue lisää

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät 2015

Yhteisö antaa veroilmoituksensa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja sen verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta. Jäännösverot maksetaan viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivänä ja ennakonpalautus päättymiskuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 7. päivänä. Yhteisö voi välttyä yhteisökorolta maksamalla ennakon täydennysmaksua veroilmoituksen viimeiseen jättöpäivään mennessä. Maksettavan yhteisökoron määrää voi … Lue lisää

Tärkeitä lukuja vuodelle 2014

Osakaslainasta on perittävä peruskoron suuruista korkoa, jos lainasta ei ole tuloverolain 53a §:n mukaisesti luettu osakkaana olevan luonnollisen henkilön pääomatuloksi.2. Elinkeinotoiminnasta johtuneena ei pidetä sitä osaa koroista, joka vastaa yksityisottojen johdosta syntynyttä Lue lisää